RAALTRANS

Malý Cetín 151
951 07 Nitra
Slovensko

IČ: 55876528
DIČ: SK2122116931

Registrácia u Okresný  úrad Nitra číslo Živnostenského registra: 430-33272


+421 376 581 230
+421 376 581 305
info@raal.sk

     

Zuzana Javorčíková
starostlivosť o zákazníkov
tel: +421 376 581 230
tel: +421 376 581 200
z.javorcikova@raal.sk
Terézia Borotová
účtovníctvo a fakturácia
+421 376 581 305
t.borotova@raal.sk