Ponuka školenie

DOHOVOR CMR V PRAXI

Môžete sa tešiť na úvodné zoznámenie s problematikou, základné právne pojmy, prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy, požiadavky na obsah medzinárodného nákladného listu CMR, výhrady dopravcu pri preberaní tovaru, reklamácie, premlčacie lehoty, poistenie, prípadové štúdie k CMR aj na základe skúsenosti zo znaleckej činnosti v odbore preprava a zasielateľstvo, rozhodnutia súdov týkajúce sa prepravných zmlúv uzatvorených podľa Dohovoru CMR.


Lektor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.


Informácie o lektorovi: Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, študijný odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy v roku 1985. Od roku 2000 vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Člen predstavenstva a predseda sekcie vzdelávania a vydavateľstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, garant akreditovaného vzdelávania s celosvetovou platnosťou Zasielateľstvo-Špedičný expert FIATA Diploma. Člen sociálnej komisie IRU (Medzinárodná únia cestnej dopravy) a sociálnej komisie Združenia cestných dopravcov SR – ČESMAD Slovakia. Dlhoročný lektor kurzov a školení pre dopravné, zasielateľské a logistické organizácie aj pre objednávateľov prepravy. Absolvent dvojtýždňového kurzu lektorovaného VOSA (Vehicle & Operator Services Agency, Veľká Británia) týkajúceho sa Nariadenie 561/2006 a digitálnych tachografov v roku 2006. Predseda komisie pre skúšky znalcov v odbore Preprava, zasielateľstvo. Člen vedeckej rady Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Zodpovedný riešiteľ celého radu grantových projektov a projektov pre prax.


Program seminára:


08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Dohovor CMR v praxi Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Dohovor CMR v praxi Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Dohovor CMR v praxi Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:00 Dohovor CMR v praxi + diskusia Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.