Ponuka školenie

DOHOVOR CMR V PRAXI

Môžete sa tešiť na úvodné zoznámenie s problematikou, základné právne pojmy, prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy, požiadavky na obsah medzinárodného nákladného listu CMR, výhrady dopravcu pri preberaní tovaru, reklamácie, premlčacie lehoty, poistenie, prípadové štúdie k CMR aj na základe skúsenosti zo znaleckej činnosti v odbore preprava a zasielateľstvo, rozhodnutia súdov týkajúce sa prepravných zmlúv uzatvorených podľa Dohovoru CMR.

23.5.2019 08:30 - 16:00 DIXON Kongres Hotel Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

Predvádzacia akcia RAALTRANS pre nových užívaťeľov

Databanka RAALTRANS usporiada stretnutie so školením programu RAALTRANS Editor pre nových užívateľov a pre záujemcov o databanku.

6.5.2019 10:00 - 12:00 NITRA - Agroinštitút - Miestnosť S1 - Akademická 4

3.6.2019 10:00 - 12:00 NITRA - Agroinštitút - Miestnosť S1 - Akademická 4

10.6.2019 13:00 NITRA - Agroinštitút - Miestnosť S1 - Akademická 4

11.6.2019 11:00 KOŠICE - Hotel Maratón - Salónik Intro - Strojárenská 11/A

12.6.2019 11:00 ŽILINA - Reštaurácia VIX - Salónik - Sládkovičova 164/3

13.6.2019 11:00 BRATISLAVA - budova ŠKODA AUTO Slovensko - Sabinovská 6

14.6.2019 11:00 POPRAD - AquaCity - Salónik 3. poschodie - Športová 1