Priebeh objednávky:

Fakturačné údaje
Rekapitulácia
Potvrdenie

 

Typ objednávky
Vaše údaje
Už zakúpená licencia
Vyplňte prosím údaje o užívateľovi pre načítanie informácií.
Typ upgradu
Verzia aplikácie
Verzia databázy
Počet užívateľov

Verzie s Kilometrovníkom umožňujú:

  • Prezeranie vybranej trasy vrátane výpočtu nákladov, času jazdy a mýtneho.
  • Zobraziť itinerár vypočítanej trasy.
  • Orientačný výpočet mýtneho v Česku, Slovensku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku.
  • Vyhľadávanie ponúk prepráv a voľných vozov pomocou prejazdových kilometrov.
  • Dokládky.

Využitie programu pre viac disponentov za predpokladu možnosti inštalácie na server a využitie v rámci internej siete. Verziu NET1 je možné nainštalovať tiež na flash disk a využívať ako prenosnú verziu.

Možnosti Android verzie

Autorizačný telefón slúži na spravovanie všetkých zakúpených Android licencií. Zaisťuje bezpečnosť jednotlivých inštalácií. Číslo autorizačného telefónu musí byť v majetku firmy. Túto skutočnosť treba doložiť príslušným dokladom (zmluva s operátorom, vyúčtovanie za služby,...). Na uvedené číslo bude poslaná autorizačná a overovacia SMS. Toto číslo treba doplniť do zmluvy o poskytovaní dopravných informácií.

Iba v prípade zakúpenia sieťovej verzie programu Windows možno využívať viac prístupov k verzii programu Android.

Upozornenie: Skúšobná prevádzka je obdobie prvých 30 dní trvania zmluvy. Obdobie tejto tzv. skúšobnej prevádzky nebude príjemcovi účtované. Firma má nárok na využitie maximálne jedného obdobia mesačnej skúšobnej prevádzky.

Rozšírenie o licenciu Android

Pri rozšírení vašej licencie o Android verziu treba zároveň upgradovať vašu verziu Windows, pretože zatiaľ nemáte program verzie 9. Vypočítaná cena preto obsahuje aj poplatok za upgrade vašej Windows verzie.