Doprava je krv ekonomiky, my sme

RAALTRANS EDITOR - STRUČNÝ POPIS

Obsah:

 1. PRINCÍP DATABANKY RAALTRANS
 2. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU
 3. ZADÁVANIE A ÚPRAVY VLASTNÝCH PONÚK
  1. Tabuľkový zadávací formulár
  2. Detailný zadávací formulár
  3. Vkladanie predvolených
 4. PREZERANIE PONÚK
  1. Prepravy, voľné vozy, inzercia
  2. Informácie o zadávateľovii ponuky
  3. Označenie firiem podľa spoľahlivosti
  4. Výpočet vzdialenosti a zobrazenie schémy trasy
  5. Archivácia ponúk
  6. Zoznam firiem - užívateľov databanky
  7. RAALTRANS infosystém
  8. Informácie Comarr, s. r. o.
 5. PREJAZDY
 6. PÁROVANIE PONÚK
 7. ARCHÍV
 8. KILOMETROVNÍK
 9. PRENOS DÁT

PRINCÍP DATABANKY RAALTRANS


Princíp systému RAALTRANS je založený na zadávaní vlastných ponúk užívateľom na jeho počítači a zaslaním týchto ponúk do centra pomocou RAALTRANS Editor, a ďalej na možnosti sťahovania ponúk od ostatných užívateľov databanky RAALTRANS. Po zadaní Vašej ponuky máte dve možnosti. Buď počkáte, až sa na zadanú ponuku ozvú ostatní užívatelia systému RAALTRANS alebo si môžete zobraziť ponuky od ostatných užívateľov a nájsť si ponuku zodpovedajúcu Vašej.

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU

Program je rozdelený do niekoľkých častí:

 • Zadávanie – môžete zadať vlastné ponuky nákladov, voľných áut a inzerátov.
 • Prezeranie – slúži k prezeraniu ponúk od ostatných užívateľov so zobrazením kontaktov na zadávajúcu firmu. V prezeraní si môžete nechať zobraziť ďalej napr. správu RAALTRANS a ComArr, súhrn všetkých zadaných vlastných ponúk.
 • Zoznam firiem – tu si môžete nechať zobraziť všetky firmy v systéme RAALTRANS s kontaktnými informáciami (adresa, telefón, fax, email, ...).
 • Archivácia – slúži pre trvalé uloženie ponúk, ktoré ste realizovali alebo práve realizujete.
 • Prejazdy – slúžia k zotriedeniu ponúk podľa vzdialenosti od Vami zadaných miest odkiaľ/kam a miestami nakládky a vykládky v zadaných ponukách. Inak povedané nájdete ponuky, ktorých miesto nakládky sa nachádza napr. 100 km od Vami zadaného miesta a vykládka je 100 km od Vami zadaného miesta vykládky. (funkcia PREJAZDY je dostupná iba vo verzii programu s kilometrovníkom)
 • Párovanie – k Vašim zadaným ponukám zobrazí zodpovedajúce prepravy/volné vozy podľa Vami zadaných kritérií.
 • Kilometrovník – slúži k výpočtu vzdialenosti na konkrétnu ponuku bez nutnosti prepisovať miesta do iného kilometrovníku. Máte možnosť si zvoliť typ auta s Vami zadanými nákladmi a rýchlosťami na určitých typoch ciest, pre ktoré sa vzdialenosť a náklady budú počítať.
 • Prenos dát – sa stará o zasielanie Vašich ponúk a aktualizáciu ponúk ostatných užívateľov zobrazovaných v programe. 

ZADÁVANIE A ÚPRAVY VLASTNÝCH PONÚK


Zadávanie umožňuje zadať vlastné ponuky, ktoré sa pri prenose odošlú do centrály. Tieto dáta budú ponúkané ostatným užívateľom do tej doby, dokiaľ od Vás neprídu iné dáta, alebo Vami zadané dáta prestanú splňovať podmienky pre zverejnenie (napr. neaktuálny dátum).

Vkladať ponuku môžete troma spôsobmi:

 • Prostredníctvom tabuľkového zadávacieho formulára
 • Prostredníctvom detailného zadávacieho formulára
 • Vkladaním Vašich preddefinovaných ponúk

TABUĽKOVÝ ZADÁVACÍ FORMULÁR

Ponuky vkladáte do tabuľkového formulára, kde mate zobrazené už Vami zadané ponuky s možnosťou pridať novú, upraviť alebo zmazať starú. V tabuľke sú zobrazené iba základné informácie o ponuke (odkiaľ, kam, druh nástavby, dĺžka nákladu alebo ložné plochy auta, hmotnosť, ADR, objem, počet paliet, dátum, cena). Je tu aj možnosť priamo zadať, že preprava/voľné autá je náves alebo súprava. Vyplniť je nutné iba povinné položky (odkiaľ, kam, druh nástavby, dĺžka, hmotnosť, dátum). Ostatné vyplňujete podľa Vášho uváženia.

Na tomto formulári môžete ponuky pre rýchlejšie zadávanie kopírovať. Po kliknutí na tlačítko “Kopírovať” sa aktuálne vybraná ponuka skopíruje a vy už iba upravíte napr. dátum ponuky. Ďalšou možnosťou je rovno si nechať spočítať vzdialenosť a náklady na zadanej ponuke jednoduchým kliknutím na tlačítko „Vzdialenosť“ a vybraním auta, pre ktoré sa tieto parametre budú počítať. Tieto parametre auta si môžete ľubovoľne upravovať. K zadanej ponuke si môžete nechať zobraziť zodpovedajúce ponuky použitím tlačítka „Prejazdy“. Táto funkcia Vám zobrazí ponuky z Vami zadanej kilometrovej vzdialenosti od miesta nakládky a vykládky.

DETAILNÝ ZADÁVACÍ FORMULÁR


Pokiaľ potrebujete zadať iný parameter prepravy/voľného auta, je toto možné z detailného zadávacieho formulára. Na tomto formulári môžete zadať kompletné parametre prepravy alebo auta, popr. Len dopísať parameter, ktorý nie je v tabuľkovom formulári.

 

 VKLADANIE PREDVOLENÝCH

V programe je možné si vytvoriť svoj vlastný zoznam štandardných prepráv alebo voľných vozov. Štandardná ponuka je taká, o ktorej sa predpokladá, že bude často používaná a vyplatí sa ju pripraviť dopredu. Pokiaľ máte napr. 5 vlastných áut, môžete si ich všetky zadať s kompletne vyplnenými parametrami a neskôr už auto vybrať iba kliknutím na zoznam predvyplnených a všetky parametre auta sa Vám vyplnia automaticky. Potom už len zostáva zadať odkiaľ, kam, cenu a dátum.

Program umožňuje aj vyplniť si miesto Odkiaľ/Kam v predvolených . To uplatníte napr. vtedy, pokiaľ máte stále prepravy z výrobného závodu a mení sa iba miesto Kam. Vkladanie predvolených prepráv a vlastných áut je možné použiť na oboch zadávacích formulároch. 

PREZERANIE


PREPRAVY, VOĽNÉ VOZY, INZERCIA


Táto časť programu umožňuje prezeranie dát (prepravy, volné vozy, inzercia) ponúkané v systéme RAALTRANS a zároveň zobrazuje dáta o firme, ktorá ponuku zadala. Po otvorení okna Prezeranie sa zobrazí tabuľka so zoznamom ponúk, kde sú v spodnej časti zobrazené detailné informácie aktuálne vybranej ponuky. Zmenou vybraného riadku postupne prechádzame jednotlivými záznamami a prezeráme ponuky.
 

Pri vstupe do ponúk sa zobrazí kompletná ponuka prepráv alebo voľných vozov. Pokiaľ chcete zobraziť len určité Vám vyhovujúce ponuky je možné to uskutočniť zadaním kritérií do políčiek nad tabuľkou s ponukami (zadávacie políčka zodpovedajú položkám, nad ktorými sa nachádzajú). V prípade dvoch zadávacích políčok je možné zadať rozmedzie (od-do, min-max) alebo dve kritériá. Po zadaní kritérií stisknite tlačítko „Výber“ a Vaše kritériá zobrazenia sa uplatnia. Ďalším dôležitým kritériom pre filtrovanie ponúk je „Dátum a čas zadania“ a možnosť si zobraziť ponuky, ktoré pribudli od Vášho posledného prezerania. Toto je možné použiť jednoduchým zaškrtnutím políčka „Dáta od posledného zobrazenia“.

INFORMÁCIE O ZADÁVATEĽOVI PONUKY


Základné informácie o firme zadávajúcej zvolenú ponuku sa zobrazujú v dolnej časti okna. Podrobné informácie o zadávateľovi ponuky môžete vyvolať dvojklikom myši na ponuke alebo stiskom tlačítka „Zadávateľ“. Po stisku sa zobrazí informačné okno, kde sú uvedené všetky informácie o firme a ponuka, z ktorej ste vyvolali detail firmy. Z detailu firmy môžete priamo spustiť program pre komunikáciu cez email, ICQ a Skype.
 

OZNAČENIE FIRIEM PODĽA SPOĽAHLIVOSTI


Do užívateľskej poznámky v detaile firmy si môžete písať vlastné poznámky o zobrazenej firme. Tieto poznámky sa budú zobrazovať iba na Vašom počítači resp. vo Vašej počítačovej siete (v prípade používania sieťovej verzie programu). Ďalej môžete zaradiť firmu do jednej z 3 skupín. Následkom bude podfarbenie riadkov ponúk zadaných klasifikovanou firmou. Toto využijete k tomu, že napr. nespoľahlivé firmy zaradíte do kategórie 3 a ponuky takto klasifikovanej firmy sa podfarbia na červeno.
 

VÝPOČET VZDIALENOSTI A ZOBRAZENIE SCHÉMY TRASY


K jednotlivým ponukám je možné vypočítať vzdialenosť, náklady na prepravu podľa Vami zadaných kritérií a zobraziť trasu.

ARCHIVÁCIA PONÚK


Kliknutím na tlačítko „Archivácia“ sa zvolená ponuka skopíruje do archívu, t.j. Uloží sa pre budúcu potrebu zobrazenia. Informácia o ponuke zostane pre Vás trvale dostupná aj potom ako táto ponuka prestane byť zverejňovaná.


ZOZNAM FIRIEM – UŽÍVATEĽOV DATABANKY


Tu si môžete nechať zobraziť zoznam firiem, ktoré sú užívateľmi systému RAALTRANS. V tabuľke sa zobrazia všetky údaje o firme (kód firmy, názov, telefónne predčíslie štátu, mesta, faxové a telefónne číslo, sídlo firmy, IČO, DIČ, ICQ, Skype, ...). Máte možnosť si nechať zobraziť zoznam podľa rôzneho abecedného radenia a rôznych filtrov.


VLASTNÉ PONUKY (PREPRAVY, VOĽNÉ VOZY A INZERCIA)


Voľba umožňuje zobrazenie všetkých Vami zadaných ponúk. Ponuky je možné odtiaľto upravovať, zrušiť, nechať si vypočítať prejazdy vzdialeností.


RAALTRANS INFOSYSTÉM


Po zvolení tejto voľby sa zobrazí aktuálna správa firmy RAALTRANS. Tu nájdete informácie od firmy RAALTRANS, aktuálny kurzový lístok, kontakty na objednávanie trajektov atď.

INFORMÁCIE COMARR S.R.O.


V správe firmy ComArr s.r.o. Pardubice, ktorá je dodávateľom užívateľského programu RAALTRANS Editor a stará sa o technickú stránku databanky RAALTRANS (pre slovenských užívateľov poskytovateľ technickej podpory: firma Trigger, spol. s r. o., Nitra), nájdete aktuálne informácie o programe RAALTRANS Editor, nových verziách, spôsoboch zaobstarania nových verzií a ďalšie.

PREJAZDY


(iba u verzie s kilometrovníkom)
Umožňuje zoradiť ponuky prepráv alebo voľných vozov podľa prejazdových kilometrov (kilometrov prejdených bez nákladu) alebo si nechať zobraziť ponuky nachádzajúce sa do určitej vzdialenosti od miesta nakládky a vykládky. Funkcia tak ušetrí pracné hľadanie optimálneho nákladu pre Vaše voľné auto (alebo naopak najlepšie umiestneného voľného vozu pre Váš náklad) podľa názvu alebo PSČ miesta nakládky a vykládky.


VÝPOČET PREJAZDOV


Pri vstupe zadáte odkiaľ a kam hľadáte ponuku (teda napríklad kde stojí Váš nevyťažený voz a kam ho chcete premiestniť- napr. sídlo Vašej firmy) a maximálne tolerovanú vzdialenosť miesta od stanovišťa vozidla (a podobne miesta vykládky od zadaného cieľového miesta - napr. Vašej firmy). Program po výpočte zobrazí ponuky zoradené podľa prejazdových kilometrov s kilometrovým obmedzením prejazdu od zadaného miesta. Prejazdovým kilometrom sa myslí vzdialenosť, ktorú musíte ísť s prázdnym vozom k miestu nakládky a z miesta vykládky do Vami zadaného cieľa (napr. sídla firmy). Pokiaľ chcete rozšíriť zobrazené okolie zadaného miesta, stačí iba zmeniť Vami zadané hodnoty nad zobrazenou tabuľkou.

Príklad: Hľadám ponuku z Eindhovenu v Holandsku do Brna. V tabuľke budú najskôr zobrazené ponuky priamo z Eindhovenu do Brna (prejazd 0 km) a potom ponuky, ktoré sa najviac blížia Vami zadanej trase. Program Vám ponúkne napríklad aj trasu z Krefeldu v Nemecku (prejazd 84 km z Eindhovenu do Krefeldu), teda aj ponuku, ktorá má miesto nakládky v inom štáte.

 

 

PÁROVANIE PONÚK


Program tiež umožňuje automatické párovanie vlastných ponúk s ponukami od ostatných užívateľov databanky RAALTRANS. V prípade, že máte zadané vlastné ponuky a funkcia párovanie nie je vypnutá, vyhľadá program k vlastným ponukám zodpovedajúce ponuky ostatných užívateľov a vytvorí tak páry zodpovedajúcich si ponúk Voľný voz/Preprava. Vyhľadanie protiponúk programom môžete ovplyvniť zadaním parametrov tolerancie. Máte napr. náklad o hmotnosti 1 tony, môžete pre párovanie zadať, že ho chcete prepraviť autom s nosnosťou od 1 do 3 ton. Dajú sa tak vylúčiť ponuky, ktoré by nevyhovovali podmienke hmotnosti Vašeho nákladu alebo by bol Váš náklad prepravovaný zbytočne veľkým a prevádzkovo nákladnejším nákladným vozom a pod.

ARCHÍV


Archív slúži k časovo neobmedzenému uchovávaniu vybraných ponúk prepráv, voľných vozov a inzerátov. Spolu s archivovanou ponukou sa archivujú aj informácie o zadávajúcej firme. Archivácia umožňuje uchovať dáta ponuky aj po jej zrušení zadávateľom. Archivácia jednotlivých ponúk sa prevádza priamo v prezeraní ponúk („Prepravy/Voľné vozy/Inzeráty“) kliknutím na tlačítko „Archivácia“. K jednotlivým archivovaným ponukám môžete písať rôzne poznámky, automaticky doplnené o autora, dátum a čas zápisu. 

KILOMETROVNÍK


Kilometrovník slúži k výpočtu a zobrazeniu Vami zvolenej trasy. Trasu je možné zadávať s prakticky neobmedzeným množstvom prejazdných miest. Výber optimálnej trasy prebehne s ohľadom na parametre Vami zvoleného vozidla. V prípade viacbodovej trasy (napr. okružná alebo zberná) je možné zveriť programu aj voľbu optimálneho poradia prejazdov jednotlivými bodmi trasy. Kritériom pre optimalizáciu môže byť vzdialenosť, čas alebo finančné náklady. K vypočítanej trase si môžete nechať zobraziť, popr. Vytlačiť itinerár. Parametre, ktoré ovplyvňujú ponúknutú trasu a výsledné náklady, môžu byť typ vozidla (rýchlosti na jednotlivých typoch ciest, cena diaľničných poplatkov, náklady na vozidlo a vodiča). Tieto parametre auta si môžete ľubovoľne upravovať.

PRENOS DÁT


Prenos dát slúži k prenášaniu dát (ponúk), a to ako od Vás do centrály tak aj z centrály k Vám. Prenos dát môžete uskutočňovať ručne alebo môžete zvoliť možnosť prenášať dáta automaticky na pozadí.