Doprava je krv ekonomiky, my sme

Objednávka

AKO SA REGISTROVAŤ

Pokiaľ máte záujem stať sa užívateľom databanky RAALTRANS, musíte mať požadované programové vybavenie (RAALTRANS Editor, RAAL Android), ktoré si môžete objednať na tejto stránke. Dodávateľom je firma Spoločnosť Trigger, spol. s r.o. so sídlom v Nitre je od roku 2003 oficiálnym distribútorom software RAALTRANS EDITOR spoločnosti ComArr spol. s r.o., Pardubice pre prístup k databanke RAALTRANS. Poskytujeme servis v oblasti poradenstva, predaja, upgrade, technickej podpory a poradenstva pre všetkých užívateľov na Slovensku. Firma ComArr bola vybraná k technickej realizácii informačného systému databanky RAALTRANS.

Od jeho nasadenia garantuje firma ComArr tak správnu funkciu centra RAALTRANS po stránke technického a programového vybavenia, ako i správnu funkciu vybavenia dodaného jednotlivým užívateľom. Ďalej je firma dodávateľom programového vybavenia pre užívateľov databanky a pre záujemcov tiež dodávateľom všetkej potrebnej techniky.

Firma ComArr však nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za dáta poskytované v systéme (tie sú plne v kompetencii firmy RAALTRANS, prípadne zadávajúcich užívateľov). Pre zníženie rizika nedorozumení ešte uveďme, že s firmou ComArr sa užívateľ stretáva len pri pripojovaní do systému (a pri prípadných problémoch so spojením), zatiaľ čo prevádzka databanky a s ňou súvisiace prevádzkové poplatky i pravidlá pre zadávanie dát do systému sú plne v kompetencii firmy RAALTRANS.
Trigger, spol. s r.o.
Databanku RAALTRANS je možné využívať na operačných systémoch Windows a Android.

Pokiaľ si nieste istý výberom verzie alebo potrebujete ďalšie informácie neváhajte využiť dispečink našej spoločnosti na telefónoch:

 • +420 495 221 187, +420 495 221 185
 • +421 376 581 200
 • prípadne e-mail: info@raal.sk
Objedávka online

POSTUP PRE VYDARENÉ PRIPOJENIE DO DATABANKY RAALTRANS

 1. Vyplniť on-line objednávku.
 2. Po akceptácii objednávky je vám zaslaný CD disk s programom (windows inštalácia) alebo e-mail s pokynmi inštalácie RAAL Android. Váš prístup bude aktivovaný po odoslaní priloženej Zmluvy o poskytovaní dopravných informácií spolu s výpisom z OR/ŽL na e-mail: info@raal.sk.
 3. Za prístup do databanky RAALTRANS Vám bude za každý mesiac zpätne fakturovaný pušálny poplatok podľa verzie Vášho programu.
  Zaobstaranie programového vybavenia      
Verzia Cena základného programu Windows alebo Android Modul kilometrovník iba pre Windows Modul Android rozšírená Windows verzia (1 prístup) Mesačná paušálna cena za služby databanky RAALTRANS
Verzia "VNÚTRO SK" zahrnuje ponuky začínajúce a končiace v Slovenskej republike. Vnútro SK EUR 145,- EUR 40,- EUR 145,- EUR 16,60
Verzia "Československo" zlučuje "VNÚTRO CZ" a "VNÚTRO SK" vrátane pohybu medzi ČR a SK. Československo EUR 240,- EUR 40,- EUR 145,- EUR 19,92
Verzia "EURO" umožňuje zadávať a prezerať medzinárodné ponuky mimo ponúk začínajúcich a končiacich v Českej republike. Euro EUR 320,- EUR 80,- EUR 145,- EUR 29,21
Verzia "GLOBÁL" umožňuje zadávať a prezerať všetky ponuky vnútroštátne i medzinárodné. Global EUR 360,- EUR 80,- EUR 145,- EUR 29,21

Uvedené ceny sú bez DPH a zahrňujú single verziu (prevádzka na 1 zariadenie Windows, prípadne Android). K cene bude pri jej fakturácii pripočítaná DPH vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vystavenia faktúry. Cenník sieťových verzií radi zašleme e-mailom alebo povieme po telefóne +421 376554854.

Uvedené ceny sú iba orientačné, môžu sa meniť podľa aktuálneho menového kurzu CZK/EUR. Pre presnú cenu prosím kontaktujte spoločnosť Trigger, spol. s r.o.

Pri zakúpení druhej a ďalšej licencie základného programového vybavenia RAALTRANS a modulu Kilometrovník je poskytovaná zľava na zaobstaranie od výšky 25%.

Ako nový zákazník máte možnosť využitia 30 dennej skúšobnej prevádzky. Po uplynutí tejto doby sa môžete rozhodnúť, či cenu programu doplatíte a budete databanku využívať i naďalej.

Modul Android je možné objednať maximálne v počte prístupov zhodnom so sieťovou licenciou windows programu RAALTRANS Editor.

Verzia s kilometrovníkom umožňuje:

 • Prezeranie vybranej trasy vrátane výpočtu nákladov, času jazdy a mýtneho
 • Zobraziť prehľadný itinerár vypočítanej trasy
 • Orientačný výpočet mýtneho v Čechách, Slovensku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku
 • Výpočet prejazdov a dokládok

Program Android je možné zakúpiť ako samostatný software alebo ako modul pre Windows program RAALTRANS Editor verziu 9 a vyššiu. Cena rozšírenia o modul Android je pre súčasných užívateľov 145,-€ bez DPH + poplatok za upgrade programu RAALTRANS Editor na verziu 9. Funkcie programu pre platformu Windows a Android nie sú  totožné. Aktivácia programu RAALTRANS Editor verzie 9 je podmienená uzatvorením novej zmluvy o poskytovaní dopravných informácií so spoločnosťou Radek Žilka - RAALTRANS. Náhľad vzoru zmluvy tu.

Objedávka online

UPGRADE PROGRAMU:

Pokiaľ už vlastníte RAALTRANS Editor a chcete upgrade na najnovšiu verziu, tak ceny sú tieto:

Upgrade programu RAALTRANS Editor (Windows):

pre verziu RAALTRANS Editor 4 a 5 a 6.................. EUR 130,00 bez DPH
pre verziu RAALTRANS Editor 7  ........................... EUR   90,00 bez DPH
pre verziu RAALTRANS Editor 8 a vyšší .................   EUR 50,00 bez DPH
Ceny sú za "modernizačný" upgrade, tzn. len novšia verzia bez rozšírenej funkčnosti.

Aktivácia programu RAALTRANS Editor verzie 9 je podmienená uzatvorením novej zmluvy o poskytovaní dopravných informácií so spoločnosťou Radek Žilka - RAALTRANS. Náhľad vzoru zmluvy tu.

V prípade záujmu o zakúpenie inej verzie ako tej ktorú používate, je možné ju získať za rozdiel cien verzií plus poplatok za upgrade na najnovšiu verziu programu. Konkrétnu čiastku vám radi poskytneme na čísle + 421 910 422 275.

Pokiaľ už presne viete, čo chcete objednať, pužijte náš elektronický formulár. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na obchodno-technickú podporu firmy Trigger, spol. s r.o. Nitra telefonicky (+421 376 554 854) alebo e-mailom (info@raal.sk).

TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE RAALTRANS EDITOR

 • operačný systém Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • voľné miesto na pevnom disku min. 200 MB
 • veľkosť operačnej pamäte v závislosti na verzii Windows - doporučená veľkosť pre Windows
 • povolenie programu RAALTRANS na bráne firewall (pri spustení sieťovej verzie a pri prenose dát u všetkých verzií)
 • počítač má nainštalované sieťové protokoly TCP/IP a funkčné pripojenie k Internetu.
 • u sieťovej verzie počítačová sieť so serverom Windows 2003/2008/2012, Windows 7/8/10
 • pri inštalácii a užívaní programu musí byť uživateľ vybavený prístupovými právami do zvolených adresárov v plnom rozsahu (zapisovanie a čitanie – tieto práva určuje správca siete).

TECHNICKÉ VYBAVENIE PRE RAAL ANDROID:

 • operačný systém Android 4.1 a vyšší
 • funkčné pripojenie k internetu