Doprava je krv ekonomiky, my sme

Zmena kontaktných údajov v databanke RAALTRANS

Prosím zapíšte nové údaje, ktoré chcete vložiť do karty zákazníka a odošlite nám formulár z webu, alebo si ho vytlačte a zašlite faxom či poštou na nižšie uvedené kontakty:

RAALTRANS Email: info@raal.sk
Malý Cetín 151  
951 07 Nitra  
 
Identifikačné údaje
Žiadam o zmenu údajov v kóde    
IČO  
Priezvisko a meno    
Email