Doprava je krv ekonomiky, my sme

Formuláre pre uživateľov

Formulár zmien údajov v profile firmy - umožňuje poslať žiadosť o zmenu či doplnenie kontaktných údajov a poznámky, vloženie dispečerov pre sieťové verzie.

Formulár objednávky novej licencie Raalu a upgrade pôvodneho kódu - pre prípad objednania novej licencie programu RAALTRANS Editor, rozšírenie pôvodnej licencie a objednanie upgrade na najnovšiu verziu.

Formulár prevodu licenčných práv - umožňuje vyplniť žiadosť o prevod licenčných práv na rodinných príslušníkov, na právneho nástupcu firmy a žiadosť o prevod na firmu s rovnakým vlastníkom.