Doprava je krev ekonomiky, my jsme
 

Čas jako rizikový faktor při realizaci přepravy  (Martin Staněk)

25.února 2016

Práce dispečera je náročná a pracovník je velice často pod časovým tlakem, je na něj vyvíjen nátlak ze strany nadřízených a zadavatele na zajištění dopravního prostředku. Neměl by ale zapomínat na svou hlavní povinnost a tou je jednání v zájmu zboží, tudíž důsledný výběr a ověření dopravce.

Dispečérské minimum  (Martin Staněk)

18.září 2013

Uzavírání přepravních smluv v nákladní silniční dopravě je ve firmách často v kompetenci jednotlivých dispečerů a disponentů přepravy. Tento pracovník by měl být neustále veden k obezřetnosti a měla by být kontinuálně zvyšována jeho kvalifikace jak v oboru právním (úmluva CMR, obchodní zákoník,…) tak v oboru dopravním.

Podvody v kamionové dopravě  (Ing. Luboš Mervart - vedoucí pracovní skupiny pro podvody v kamionové dopravě Svazu spedice a logistiky)

11.září 2013

Škála těchto podvodů je velmi pestrá – od podvodů s doklady, celních podvodů, dodání zásilek nepravému příjemci, až po podvody spojené s násilnou trestnou činností včetně obětí z řad řidičů kamionů u vytipovaných přeprav. Tyto typy podvodů jsou spíše spojeny s dobou nedávno minulou, tj. s poslední dekádou 20. století a první dekádou tohoto století. Nicméně o snížení rizik spojených s kamionovými přepravami nelze hovořit ani v současnosti, odhaduje se, že za rok 2011 došlo v Evropě ke ztrátě asi 200 tis. zásilek v hodnotě 8 mld. eur. Bližší specifikace množství ztracených zásilek dle jednotlivých druhů podvodů však není známa.

Podvodné jednání v kamionové dopravě - odcizení nákladu  (Martin Staněk)

26.listopadu 2012

Nosným tématem řady diskuzí a setkání v posledních dvou letech je problém odcizení nákladů v rámci evropského trhu a s tím spojené falšování koncesních listin a pojistek. Postupy podvodných firem se v celé řadě případů shodují

Dopravci, speditéři, vytěžovací databáze .. spolupráce v rámci konkurence  (Ing. Luboš Mervart - vedoucí pracovní skupiny pro podvody v kamionové dopravě Svazu spedice a logistiky)

1.prosince 2010

Někteří dopravci považují speditéra za zbytečný mezičlánek, pro speditéra je zase vytěžovací databáze, potažmo elektronická aukce, občas ohrožením jejich obchodních zájmů. Práce s vytěžovací databází někdy přispívá k pohodlnosti dispečera a nenutí ho prokázat své schopnosti při své práci a nepřispívá tak k jeho pracovnímu růstu.

Dopravci i speditéři tak mají své přirozené nepřátele, které zároveň potřebují: speditér bez dopravce by nepřepravil nic, dopravce by v mnohých případech nesehnal vytížení nebo by se tak stalo s vynaložením značných nákladů (na vlastní – jakou jinou, než spediční – činnost). Vytěžovací databáze bez dopravců a speditérů by neměla čím naplnit své registry a přehledy nabízených nákladů nebo prázdných kamionů.

Akce 3x a dost !!!  (Martin Staněk)

13.listopadu 2009

V jednom z dřívějších příspěvků jsem slíbil, že věnuji jeden článek problematice nadmíru ožehavé a to je n.e.p.l.a.t.í.c.í firmy a d-l-u-ž-n-í-c-i v Raalu.

Nabídky přeprav v době krize  (Miloš Vohradník)

20.května 2009

Uživatelé se na nás často obracejí s dotazy či spíše postesky nad tím, jak využitelnost RAALTRANSu v krizi klesá vlivem zmenšeného počtu nabídek přeprav - práce pro dopravce. Vzhledem k tomu, že ani RAALTRANS není perpetum mobile, vybírá si i v tomto systému ekonomická krize svou daň. Chcete znát aktuální čísla?

Dlužníci, věřitelé a Akce 3x a dost!  (Martin Staněk)

18.března 2009

„Ta spedice nám dluží už dva měsíce po splatnosti, dá se s tím něco dělat?“ nebo „Vy jste mně vypnuli Raal, já chtěl jenom informovat ostatní uživatele, že mi ta firma nezaplatila“ a do třetice „Koukněte se mi na tu firmu, jak je v Raalu dlouho a jestli je bez stížností.“ Tyto otázky slyším denně v telefonu, někdy je hlas na druhé straně rozčílený, někdy bezradný, někdy až moc odevzdaný nastalé situaci.

Úvodní blog databanky RaalTrans  (Radek Žilka)

1.března 2009

Vážené kolegyně a kolegové,

je mi potěšením Vás na tomto místě seznámit s další novinkou, kterou jsme připravili pro letošní rok. Nechceme si dělat přehnané nároky na největší databanku nebo něco podobného. Co ale chceme, je být více než jenom významným pomocníkem ve Vašem podnikání. Blog je jedna z celé řady novinek chystaných pro rok 2009. Doufám, že se naplní idea blogu a bude přínosem pro všechny, jež mají zájem touto cestou komunikovat.